Akustická izolace

Akustická izolace Ochrana proti hluku je jedním z šesti požadavků na stavby jmenovaných stavebním zákonem. Bývá však přehlížena už ve fázi stavebního záměru a návrhu. Pozdější zásahy do hotového díla, vynucené špatnou akustikou, jsou drahé a obtížně řešitelné. Nejlépe je zahrnout ochranu proti hluku do projektu a volit odpovídající konstrukční řešení a materiály.

Základem dobrého akustického řešení stavby je, aby konstrukce obklopující pracovní, obytnou či jinou místnost nepropouštěly hluk z okolí dovnitř, aby také nepropouštěly zvuk ven. Dalším požadavkem je, aby stěny, stropy a podlahy tlumily zvukové vlny, které na ně z vnitřního prostoru dopadají, způsobem, který odpovídá využití místnosti. Jinak by se měly tlumit nechtěné odrazy zvuku v koncertních sálech nebo v místnostech, kde se poslouchá hudba a jinak tam, kde se řeční, např. v konferenčních místnostech a sálech. Extrémně malá zvuková pohltivost stěn, s níž je spojena vysoká odrazivost zvuku, je však nevhodná všude.

Využíváme komplexní systémové řady Ecophon firmy Saint-Gobain nabízí kvalitní řešení zvukové izolace do obytných staveb, rodinných domů, administrativních budov, zdravotnických zařízení, tělocvičen, koncertních nebo konferenčních sálů, kinosálů a konečně také řešení do škol, učeben, přednáškových hal apod. Základem systému jsou zvukově pohltivé rovinné a zakřivené panely, jimiž lze realizovat změny úrovní, unikátní obvodové detaily a do nichž lze integrovat osvětlení apod .